14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

E-handelsloven § 7

Lov om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk handel paragraf 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af e-handelsloven og bygger på lov nr. 227 af 22. April 2002. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Generel oplysningspligt
En tjenesteyder skal give oplysning om

  • 1) tjenesteyderens navn,

  • 2) den fysiske adresse, hvor tjenesteyderen er etableret,

  • 3) e-post-adresse og eventuelt postadresse og andre oplysninger om tjenesteyderen, som gør det muligt at kontakte og kommunikere med tjenesteyderen,

  • 4) CVR-nummeret, hvis tjenesteyderen er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister,

  • 5) tilhørsforhold til eventuelle godkendelsesordninger, herunder den relevante tilsynsmyndighed.

•••

Stk. 2 En tjenesteyder, der udøver et lovreguleret erhverv, skal desuden give

  • 1) oplysning om enhver brancheorganisation eller lignende, hvor tjenesteyderen er registreret,

  • 2) oplysning om erhvervsbetegnelsen og den medlemsstat, hvor den er givet, og

  • 3) en henvisning til de faglige regler, der gælder for det lovregulerede erhverv, og hvorledes der kan opnås adgang til disse.

•••

Stk. 3 Der skal for tjenestemodtageren og myndighederne være en let tilgængelig og vedvarende adgang til de i stk. 1 og 2 nævnte oplysninger.

•••
profile photo
Profilside