14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

E-handelsloven § 16

Lov om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk handel paragraf 16

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af e-handelsloven og bygger på lov nr. 227 af 22. April 2002. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§16 Oplagring
En tjenesteyder er ikke ansvarlig for oplagring af information eller for indholdet af den oplagrede information, når oplagringen sker på anmodning af en tjenestemodtager, der har leveret informationen, og hvis tjenesteyderen

  • 1) ikke har kendskab til den ulovlige eller skadevoldende aktivitet eller information og, for så vidt angår erstatningskrav, ikke har kendskab til forhold eller omstændigheder, hvoraf den skadevoldende aktivitet eller information fremgår, eller

  • 2) fra det tidspunkt, hvor tjenesteyderen får et kendskab som nævnt i nr. 1, straks tager skridt til at fjerne informationen eller hindre adgangen til den.

•••

Stk. 2 Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse, når tjenestemodtageren handler under tjenesteyderens myndighed eller kontrol.

•••
profile photo
Profilside