14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

E-handelsloven § 15

Lov om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk handel paragraf 15

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af e-handelsloven og bygger på lov nr. 227 af 22. April 2002. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§15 Caching
En tjenesteyder, som på et kommunikationsnet transmitterer information, der leveres af en tjenestemodtager, er ikke ansvarlig for automatisk, mellemliggende og midlertidig oplagring af denne information eller for indholdet af informationen, hvis oplagringen alene er foretaget med henblik på at gøre senere transmission af informationen til andre tjenestemodtagere efter disses anmodning mere effektiv, og hvis tjenesteyderen

  • 1) ikke ændrer informationen,

  • 2) overholder betingelserne for adgang til informationen,

  • 3) overholder de regler om ajourføring af informationen, der er almindeligt anerkendt og anvendt i branchen,

  • 4) ikke foretager indgreb i den lovlige anvendelse af teknologi, som er almindeligt anerkendt og anvendt i branchen, for at skaffe sig data om anvendelsen af informationen og

  • 5) straks tager skridt til at fjerne den information, tjenesteyderen har oplagret, eller til at hindre adgangen til den, når tjenesteyderen får kendskab til, at informationen er blevet fjernet fra nettet eller adgangen til den hindret, eller at en domstol eller en administrativ myndighed har krævet informationen fjernet eller adgangen til den hindret.

•••
profile photo
Profilside