14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

E-handelsloven § 14

Lov om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk handel paragraf 14

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af e-handelsloven og bygger på lov nr. 227 af 22. April 2002. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§14 Ren videreformidling
En tjenesteyder, som på et kommunikationsnet transmitterer information, der leveres af en tjenestemodtager, er ikke ansvarlig for den transmitterede information, hvis tjenesteyderen

  • 1) ikke selv tager initiativ til transmissionen,

  • 2) ikke udvælger modtageren af transmissionen og

  • 3) hverken udvælger eller ændrer den transmitterede information.

•••

Stk. 2 Transmission som nævnt i stk. 1 omfatter også automatisk, mellemliggende og kortvarig oplagring af information, hvis denne oplagring udelukkende har til formål at gennemføre transmissionen, og hvis oplagringen ikke varer længere, end hvad der med rimelighed kan antages at være nødvendigt for at gennemføre transmissionen.

•••

Stk. 3 Bestemmelserne i stk. 1 og 2 gælder også for en tjenesteyder, der leverer adgang til et kommunikationsnet.

•••
profile photo
Profilside