14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Dyrlægeloven § 8b

Uddrag fra forarbejderne til dyrlægeloven § 8b:

Med den nye § 8 b, stk. 1, foreslås det, at ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til administrativt at fastsætte regler om dyrlægers forpligtelser i forbindelse med egenkontrol med dyrevelfærd i landbrugsbesætninger.I § 8 b, stk. 2, foreslås det, at dyrlægerne afholder de faktiske omkostninger, der er forbundet med det offentlig...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.