14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Dyrlægeloven § 8

Uddrag fra forarbejderne til dyrlægeloven § 8:

Til § 8
Den foreslåede bestemmelse om, at dyrlæger under udøvelse af dyrlægegerning skal udvise omhu og samvittighedsfuldhed, er en videreførelse af § 7, stk. 1, i lov om dyrlægegerning m.v. En lignende bestemmelse er fastsat i § 6 i lov om udøvelse af lægegerning, jf. lovbekendtgørelse nr. 272 af 19. ...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.