14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Dyrlægeloven § 6

Uddrag fra forarbejderne til dyrlægeloven § 6:

Til § 6
Den foreslåede bestemmelse viderefører § 5 a, stk. 1-4, i lov om dyrlægegerning m.v. Bestemmelsen indeholder en definition af begreberne ”praktiserende dyrlæge” og ”dyrlægepraksis”, idet begge begreber anvendes andetsteds i lovteksten. En praktiserende dyrlæge defineres i henhold til stk....

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.