14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Dyrlægeloven § 38

Uddrag fra forarbejderne til dyrlægeloven § 38:

Til § 38
Den foreslåede bestemmelse viderefører § 19 i lov om dyrlægegerning m.v., hvorefter der kan idømmes bøde for overtrædelse af en række af lovens bestemmelser. Bestemmelsen i § 19, stk. 4, om objektivt ansvar er dog udtaget af retssikkerhedsmæssige hensyn. Bestemmelsen i stk. 2 åbner muligh...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.