14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Dyrlægeloven § 37b

Uddrag fra forarbejderne til dyrlægeloven § 37b:

§ 37 a Med forslaget til § 37 a, stk. 1, bemyndiges ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri til at kunne fastsætte regler om, at skriftlig kommunikation til og fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri om forhold omfattet af lov om dyrlæger eller af regler udstedt i medfør af loven, skal foregå digitalt.Loven administreres...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.