14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Dyrlægeloven § 37

Uddrag fra forarbejderne til dyrlægeloven § 37:

Til § 37
Den foreslåede bestemmelse viderefører § 18 b i lov om dyrlægegerning m.v. Som et almindeligt led i brugerbetalingsprincippet fastsættes der bestemmelser om morarenter og om gebyr for erindringsskrivelser ved for sen betaling. Morarenterne udgør renten i henhold til renteloven pt. dennes ...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.