14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Dyrlægeloven § 37

Lov om dyrlæger paragraf 37

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af dyrlægeloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1523 af 26. October 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§37 Betalingsforpligtelser, der er fastsat ved forordning inden for denne lovs område, i denne lov eller i regler udstedt i henhold til denne lov, og som ikke betales rettidigt, tillægges, medmindre andet er fastsat i Den Europæiske Unions retsakter, en årlig rente svarende til den i renteloven fastsatte referencesats med tillæg fra forfaldsdagen at regne. Den tillagte rente udgør dog mindst 50 kr. For erindringsskrivelser betales et gebyr på 100 kr., som reguleres med tilpasningsprocenten i lov om en satsreguleringsprocent. Beløbet afrundes til nærmeste med 10 delelige kronebeløb.

•••
profile photo
Profilside