14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Dyrlægeloven § 36a

Uddrag fra forarbejderne til dyrlægeloven § 36a:

Afgørelser, som ifølge lov om dyrlæger, jf. lovbekendtgørelse nr. 1149 af 12. september 2015, indtil 1. februar 2017 har kunnet påklages til Klagecenter for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, skal fremover efter bestemmelsen, som er en ny bestemmelse i sektorloven, kunne påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, medmindre andet er fastsat i lovgivni...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.