14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Dyrlægeloven § 36

Uddrag fra forarbejderne til dyrlægeloven § 36:

Til § 36
Den foreslåede bestemmelse viderefører § 18 a i lov om dyrlægegerning m.v. Bestemmelsen regulerer proceduren ved delegation af beføjelser. Ministeren har i overensstemmelse med almindelig praksis altid adgang til at fastlægge forholdene for institutioner m.v., der hører under minist...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.