14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Dyrlægeloven § 32

Uddrag fra forarbejderne til dyrlægeloven § 32:

Til § 32
Den foreslåede bestemmelse viderefører i det væsentlige § 10 i lov om dyrlægegerning m.v. Bestemmelsen foreskriver, at ministeren fører tilsyn med dyrlæger. Endvidere er der indsat en bestemmelse, hvorefter dyrlæger efter anmodning fra tilsynsmyndigheden skal give alle oplysninger, ...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.