14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Dyrlægeloven § 18

Uddrag fra forarbejderne til dyrlægeloven § 18:

Til § 18
Den foreslåede bestemmelse viderefører i moderniseret form § 11 i lov om dyrlægegerning m.v. Ministeren kan fratage en dyrlæge autorisationen på grund af legemlige eller sjælelige mangler, hvis det skønnes, at den pågældende ikke længere kan udøve dyrlægegerning på forsvarlig måde. Legemlige eller sj...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.