14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Dyrlægeloven § 18

Lov om dyrlæger paragraf 18

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af dyrlægeloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1523 af 26. October 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§18 Ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling kan fratage en dyrlæge autorisationen, når der er grund til at antage, at den pågældende på grund af legemlige eller sjælelige mangler, jf. § 5, stk. 1, eller på grund af udvist grov uduelighed ikke fremtidig vil udøve virksomhed på forsvarlig måde.

•••

Stk. 2 Under tilsvarende betingelser som anført i stk. 1 kan ministeren fratage en dyrlæge følgende rettigheder:

  • 1) Retten til at udøve virksomhed som praktiserende dyrlæge, jf. § 6.

  • 2) Retten til at udføre offentlige forretninger i henhold til de herom gældende bestemmelser samt til at udføre de i henhold til lovgivningen om smitsomme sygdomme hos dyr påbudte diagnostiske undersøgelser og udtage materiale til sådanne undersøgelser. Samtidig bortfalder retten til at udstede attester om resultatet af diagnostiske undersøgelser.

  • 3) Retten til at ordinere lægemidler, der efter apotekerlovgivningen kun må udleveres mod recept.

  • 4) Retten til at distribuere lægemidler i henhold til apotekerlovgivningen.

•••

Stk. 3 Fratagelse af rettigheder i henhold til stk. 1 og 2 sker for et tidsrum af mellem 1 og 5 år eller for bestandig.

•••
profile photo
Profilside