14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Dyrlægeloven § 15

Uddrag fra forarbejderne til dyrlægeloven § 15:

Til § 15
Den foreslåede bestemmelse i § 15 viderefører § 7 a, stk. 7- 8, i lov om dyrlægegerning m.v. Bestemmelsen giver ministeren mulighed for at fastsætte nærmere regler om udlevering og ordinering af receptpligtige lægemidler til besætninger med eller uden sundhedsrådgivningsaftale. Dette muliggør b...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.