14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Dyrevelfærdsloven   - træder i kraft den 1. januar 2021, jf. bekendtgørelse nr. 1717 af 30/11 2020 § 67

Uddrag fra forarbejderne til dyrevelfærdsloven § 67:

Til § 67
Dyreværnslovens § 29 h regulerer adgangen til udenretlig vedtagelse af bøde for overtrædelse af »lovgivningen om transport af dyr« (dvs. Rådets forordning 2005/1/EF af 22. december 2004 om beskyttelse af dyr under transport og dermed forbundne aktiviteter og bekendtgørelse om beskyttelse af dyr under transport) og betinget frakendelse af retten til...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.