14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Dyrevelfærdsloven  - træder i kraft den 1. januar 2021, jf. bekendtgørelse nr. 1717 af 30/11 2020 § 25

Lov om dyrevelfærd (dyrevelfærdsloven) paragraf 25

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af dyrevelfærdsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1597 af 08. July 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§25 Den, der vil aflive et dyr, skal sikre sig, at dyret aflives så hurtigt og så smertefrit som muligt. Aflivning af hvirveldyr undtagen fisk ved drukning må ikke finde sted.

•••

Stk. 2 Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om aflivning, herunder slagtning, af dyr. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om forbud mod visse former for aflivning, herunder slagtning, og regler om, at aflivning, herunder slagtning, af visse dyr kun må foretages af en dyrlæge eller en anden særligt uddannet person. Bekendtgørelse om aflivning, herunder slagtning, af dyr

•••
profile photo
Profilside