14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Dykkerloven § 25

Lov om dykkerarbejde og dykkermateriel m.v. paragraf 25

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af dykkerloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 69 af 17. januar 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§25 Loven træder i kraft den 1. juli 1995.

•••

Stk. 2 Samtidig ophæves dykkerloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 583 af 29. september 1988.

•••

Stk. 3 Regler fastsat i medfør af den i stk. 2 nævnte lov forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af forskrifter udstedt i medfør af denne lov.

•••

Stk. 4 Overtrædelser af de bestemmelser, der er nævnt i stk. 3, straffes med bøde.

•••

Stk. 5 Erhvervsdykkerbeviser og andre dykkerbeviser udstedt efter den i stk. 2 nævnte lov bevarer deres gyldighed i overensstemmelse med det i beviset anførte.

•••

Stk. 6 Erhvervs- og vækstministeren fastsætter regler om fortsat anvendelse af dykkermateriel, som opfylder de hidtil gældende krav.

•••
profile photo
Profilside