14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Dykkerloven § 16

Lov om dykkerarbejde og dykkermateriel m.v. paragraf 16

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af dykkerloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 69 af 17. januar 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§16 Syn
Dykkermateriel, herunder hjælpemateriel, der anvendes til dykkerarbejde eller til udlejning, skal synes.

•••

Stk. 2 Erhvervs- og vækstministeren kan på nærmere angivne vilkår autorisere klassifikationsselskaber, andre virksomheder eller enkeltpersoner til på Søfartsstyrelsens vegne at foretage syn af dykkermateriel, herunder hjælpemateriel, som nævnt i stk. 1.

•••

Stk. 3 De klassifikationsselskaber, andre virksomheder og enkeltpersoner, som er nævnt i stk. 2, kan kræve betaling for deres arbejde.

•••

Stk. 4 Erhvervs- og vækstministeren fastsætter regler om afholdelse af syn og dykkermaterielejerens pligter i forbindelse hermed.

•••
profile photo
Profilside