14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om DSB § 23

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om dsb og bygger på lovbekendtgørelse nr. 574 af 07. May 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§23 Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende, jf. dog stk. 2.

•••

Stk. 2 Transport-, bygnings- og boligministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af § 13 . Indtil bestemmelsen træder i kraft, er statens selvforsikringsordning gældende for DSB og DSB S-tog A/S.

•••

Stk. 3 Med virkning fra den 1. januar 1999 ophæves lov nr. 230 af 4. april 1995 om styrelsen af DSB m.v.

•••
profile photo
Profilside