14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om DSB § 20

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om dsb og bygger på lovbekendtgørelse nr. 574 af 07. May 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§20 Transport-, bygnings- og boligministeren fører tilsyn med, at DSB efterlever bestemmelserne i denne lov.

•••

Stk. 2 DSB skal på begæring stille enhver oplysning om sin virksomhed til rådighed for transport-, bygnings- og boligministeren. Transport-, bygnings- og boligministeren fastsætter nærmere regler herom.

•••
profile photo
Profilside