14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Domstolsstyrelsesloven § 9a

Lov om Domstolsstyrelsen paragraf 9a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af domstolsstyrelsesloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 390 af 25. april 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§9a Domstolsstyrelsen opretter og forestår driften af en digital domsdatabase til offentliggørelse af domme.

•••

Stk. 2 Domstolene stiller domme og andre sagsbehandlingsdata til rådighed for Domstolsstyrelsen til brug for domsdatabasen.

•••

Stk. 3 Retten til aktindsigt efter offentlighedsloven omfatter ikke de domme og sagsbehandlingsdata, som Domstolsstyrelsen modtager i medfør af stk. 2. Det samme gælder oplysninger, som til brug for driften af domsdatabasen udveksles mellem domstolene og Domstolsstyrelsen om de i 1. pkt. nævnte domme og sagsbehandlingsdata.

•••

Stk. 4 Domstolsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om domsdatabasen og driften heraf. Bekendtgørelse om Domsdatabasen

•••
profile photo
Profilside