14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Domstolsstyrelsesloven § 2

Lov om Domstolsstyrelsen paragraf 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af domstolsstyrelsesloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 390 af 25. april 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Domstolsstyrelsen er en selvstændig statsinstitution, der ledes af en bestyrelse og en direktør.

•••

Stk. 2 Justitsministeren har ingen instruktionsbeføjelse over for Domstolsstyrelsen, og Domstolsstyrelsens afgørelser kan ikke påklages til ministeren.

•••

Stk. 3 Såfremt rigsrevisor i en beretning fremsætter væsentlige kritiske bemærkninger om revisionsspørgsmål, jf. rigsrevisorlovens § 3, og statsrevisorerne tiltræder disse bemærkninger, kan justitsministeren dog pålægge Domstolsstyrelsen at iværksætte de foranstaltninger, som statsrevisorerne og justitsministeren er enige om.

•••
profile photo
Profilside