Dødsboskifteloven § 98

Denne konsoliderede version af dødsboskifteloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om skifte af dødsboer

Lov nr. 383 af 22. maj 1996,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1807 af 3. september 2021,
som ændret ved lov nr. 697 af 24. maj 2022, lov nr. 679 af 3. juni 2023 og lov nr. 1553 af 12. december 2023

§ 98

Retsplejelovens regler om borgerlige sager finder anvendelse med de ændringer, som angives i denne lov, eller som følger af forholdets natur.