Bøger, som nævner Dødsboskifteloven § 70

3.5.1. Prioritetsvirkningen

- Side 361 -

...nået at blive tinglyst på B’s ejendom. Noget andet er, at hvis B’s bo behandles efter reglerne om insolvente boer, jf. DSL §§ 69-72, skal boet – efter selv at have fået registreret sin ret – ikke respektere utinglyste dispositioner foretaget til fordel for A. Dette beror på, at det insolvente bo er »retsforfølgende kreditor« i § 1, stk. 2’s forstand.

Læs på Jurabibliotek