14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Dødsboskifteloven § 97

Uddrag fra forarbejderne til dødsboskifteloven § 97:

Til § 97
Snarest muligt efter at have modtaget en klage over en bobestyrer eller en afgørelse truffet af denne, skal skifteretten forelægge klagen for bobestyreren. Forelæggelse efter bestemmelsens stk. 1 bør ske skriftligt. Hvor forholdene gør dette ønskeligt kan skifteretten fastsætte en kortere svarfrist for bobestyreren end 14 da...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.