14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Dødsboskifteloven § 94

Lov om skifte af dødsboer paragraf 94

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af dødsboskifteloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1807 af 03. September 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§94 Skifteretten træffer efter anmodning bestemmelse om omvurdering, såfremt

  • 1) der er begået fejl ved vurderingens udførelse, som kan have påvirket vurderingsresultatet,

  • 2) vurderingen ikke i øvrigt er foretaget på betryggende måde eller

  • 3) det pågældende aktivs eller passivs handelsværdi må antages at afvige væsentligt fra vurderingsresultatet.

•••
profile photo
Profilside