14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Dødsboskifteloven § 93

Uddrag fra forarbejderne til dødsboskifteloven § 93:

Til § 93
Kan der ikke under behandlingen af et bo opnås enighed om, hvorvidt en sagkyndig vurdering skal finde sted, eller hvem der skal virke som vurderingsmænd, kan spørgsmålet forelægges skifteretten, der herefter træffer afgørelse derom, jf. stk. 1 . Anmodningen kan fremsættes af enhver, der har retlig interesse i aktivets værdia...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.