14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Dødsboskifteloven § 90

Uddrag fra forarbejderne til dødsboskifteloven § 90:

Til § 90
Bestemmelsen, der er identisk med § 85 i Skiftelovsudvalgets lovudkast, fastlægger den stedlige kompetence i dødsboskiftesager. Det fremgår af forslagets § 2, stk. 1-3, med bemærkninger, under hvilken retskreds et bo hører. Bestemmelsen er ikke til hinder for, at parterne i medfør af retsplejelovens § 245 aftaler, at sagen s...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.