14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Dødsboskifteloven § 32

Lov om skifte af dødsboer paragraf 32

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af dødsboskifteloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1807 af 03. september 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§32 Boopgørelsen indsendes senest 15 måneder efter dødsdagen til skifteretten, som videresender kopi af af opgørelsen til told- og skatteforvaltningen. I henvisningsboer, jf. § 2, indsendes boopgørelsen dog senest 15 måneder fra henvisningsdagen. Opgørelsen skal være underskrevet af samtlige arvinger.

•••
profile photo
Profilside