14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Dødsboskifteloven § 2

Uddrag fra forarbejderne til dødsboskifteloven § 2:

Til § 2
Bestemmelsen fastlægger den internationale og stedlige kompetence for behandling af dødsboer og uskiftede boer. Bestemmelsen viderefører den nugældende skiftelovs § 87, stk. 1, i moderniseret form. Et dødsbo skal herefter behandles her i landet, såfremt afdøde ved dødsfaldet havde hjemting i Danmark og således var processuel ...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.