14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Dødsboskifteloven § 117

Uddrag fra forarbejderne til dødsboskifteloven § 117:

Til § 117
Af bestemmelsen kan udledes, at der ved lovens ikrafttræden gælder nye regler for skifte af dødsboer, og således at skifteloven af 1874 herefter ikke længere skal finde anvendelse for så vidt angår skifte af dødsboer. Loven skal således finde anvendelse på dødsfald, der finder sted efter ikrafttrædelsestidspunktet. Har dødsfaldet ...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.