14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Dødsboskifteloven § 115

Uddrag fra forarbejderne til dødsboskifteloven § 115:

Til § 115
Bestemmelsen svarer til konkurslovens § 238 og er dermed udtryk for en stramning af inhabilitetsreglerne i forhold til gældende ret. Efter hidtidig praksis har en eksekutorbevilling kunnet udstedes til en medarving. Eftersom forslaget tillægger bobestyreren en vis foreløbig myndighed til at træffe bestemmelser i boets anligg...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.