14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Dødsboskifteloven § 114

Uddrag fra forarbejderne til dødsboskifteloven § 114:

Til § 114
Bestemmelsen fastlægger grænserne for offentlighed i dødsboskiftesager. Behandles der tvister i retsmøder i skifteretten, gælder reglerne i retsplejelovens kapitel 2. For at fjerne tvivl om offentlighed i andre møder for skifteretten og i bomøder, der afholdes af en bobestyrer, fastslår bestemmelsens stk. 1 , at disse møder i...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.