14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Dødsboskifteloven § 106

Uddrag fra forarbejderne til dødsboskifteloven § 106:

Til § 106
Bestemmelsen i stk. 1 svarer til konkurslovens § 135 og angiver sammenholdt med forslagets § 89 den almindelige kompetencefordeling mellem skifteretterne og de almindelige domstole. Medmindre der er tale om en tvist, der efter forslagets § 89, stk. 1, nr. 1-5, henhører under skifterettens kompetence, eller der mellem parterne er ...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.