14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Dødsboskatteloven § 64

Lov om beskatning ved dødsfald paragraf 64

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af dødsboskatteloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 426 af 28. marts 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§64 Afdødes resterende virksomhedsskat kan overføres til den længstlevende ægtefælle efter § 10, stk. 4, i virksomhedsskatteloven. Afdødes resterende konjunkturudligningsskat kan overføres til den længstlevende ægtefælle efter § 22 b, stk. 6, i virksomhedsskatteloven.

•••

Stk. 2 Afdødes negative skat efter personskattelovens § 8 a, stk. 5, kan, i det omfang den ikke har kunnet modregnes i afdødes slutskat for årene forud for dødsåret eller i slutskatten vedrørende afdødes mellemperiode, overføres til modregning i den længstlevende ægtefælles skat.

•••

Stk. 3 Foreløbige indkomstskattebeløb, der er betalt af en af ægtefællerne inden dødsfaldet, godskrives den længstlevende ægtefælle. Skat vedrørende indkomst i dødsåret, som afdøde har valgt beskattet efter kildeskattelovens §§ 48 E og 48 F, bliver dog endelig ved dødsfaldet.

•••

Stk. 4 Når dødsboet efter førstafdøde er udleveret til den længstlevende ægtefælle i medfør af § 22 i lov om skifte af dødsboer, jf. § 58, stk. 1, nr. 2, tilfalder overskydende skat for dødsåret og tidligere indkomstår ægtefællen uden om dødsboet.

•••
profile photo
Profilside