Bøger, som nævner Dødsboskatteloven § 44

Lærebog om indkomstskat (20. udg.)
Forfattere: Jane Bolander, Liselotte Madsen, Anders Nørgaard Laursen og Inge Langhave Bolander
Udgivelsesdato: 22. aug 2023
DJØF Forlag

Beskatningen af afdøde i mellemperioden

- Side 1268 -

...afdøde, der har drevet en virksomhed tilhørende længstlevende, sker der også en fravigelse af KSL § 25 A, stk. 1. Beskatningen skal i denne situation ske hos den længstlevende ægtefælle, som til gengæld kan vælge at fradrage et arbejdsvederlag til afdøde, jf. DSKL § 9, stk. 1, nr. 7. Arbejdsvederlaget henføres til afdødes indkomst for mellemperioden.

Læs på JurabibliotekVederlag for arbejde for boet

- Side 1273 -

...reglerne om medarbejdende ægtefælle, idet disse regler forudsætter samliv ved indkomstårets udløb. Overskuddet af virksomheden beskattes derfor i hele bobeskatningsperioden hos ejeren af erhvervsvirksomheden. Det er dog muligt at fortsætte med en lønaftale, jf. KSL § 25 A, stk. 7, der er indgået mellem afdøde og længstlevende ægtefælle før dødsfaldet.

Læs på JurabibliotekÆgtefællens skatteforhold ved skifte, hvor afdøde efterlader sig livsarvinger, jf. DSKL afsnit II

- Side 1298 -

...ægtefællerne drev en erhvervsvirksomhed, indeholder bestemmelserne i DSKL §§ 44-48 en række særregler om betaling for en arbejdsindsats i mellemperioden, om overtagelse af forskudsafskrivninger, indskud på etableringskonto og iværksætterkonto og om indtræden i virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen. Der henvises til de pågældende bestemmelser.

Læs på JurabibliotekSkifte af førstafdødes særbo

- Side 1304 -

...konjunkturudligningsskat vedrørende hensættelse på konjunkturudligningskonto samt indeholdte udbytteskatter mv. Særboet godskrives kun foreløbige skatter, i det omfang de tilsvarende indtægter indgår i særboet, jf. DSKL § 68, stk. 2, med henvisningen til DSKL §§ 15, stk. 3, og 16, stk. 2 og 3. Særboet godskrives ingen del af afdødes A- og B-skatter.

Læs på Jurabibliotek