14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Dødsboskatteloven § 83

Lov om beskatning ved dødsfald paragraf 83

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af dødsboskatteloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 426 af 28. March 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§83 Genoptagelse af uskiftet bo m.v.
Genoptages et bo, der er overtaget af den længstlevende ægtefælle efter § 58, stk. 1, eller stk. 2, 1. pkt., og sker der ikke fornyet overtagelse efter § 58, stk. 1 eller 2, foretages der i det hele beskatning efter reglerne i §§ 3-57. Beskatning efter §§ 58-66 ophæves.

•••
profile photo
Profilside