14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Dødsboskatteloven § 56

Lov om beskatning ved dødsfald paragraf 56

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af dødsboskatteloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 426 af 28. March 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§56 Ikke skattefritagne dødsboer
Hvis dødsboet ikke er fritaget for beskatning efter § 6, jf. § 54, stk. 4, finder §§ 19-51 tilsvarende anvendelse, jf. dog stk. 2 og 3.

•••

Stk. 2 Indkomst som omhandlet i kildeskattelovens §§ 48 B, 65, 65 A og 65 C, kulbrinteskattelovens § 21, stk. 2, samt § 9, stk. 1, i lov om beskatning af søfolk indgår ikke ved opgørelsen af bobeskatningsindkomsten. Skat vedrørende indkomst som nævnt i 1. pkt. bliver endelig ved den skattepligtiges død.

•••

Stk. 3 Ved opgørelsen af betalte skatter efter § 31, stk. 2, medregnes alene dansk skat. Ved opgørelsen medregnes betalte skatter som nævnt i stk. 2, 2. pkt.

•••
profile photo
Profilside