14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Dødsboskatteloven § 49

Lov om beskatning ved dødsfald paragraf 49

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af dødsboskatteloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 426 af 28. March 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§49 Underskud
Underskud i bobeskatningsindkomsten eller i afdødes skattepligtige indkomst for mellemperioden kan ikke fradrages i den længstlevende ægtefælles skattepligtige indkomst.

•••

Stk. 2 Underskud i den længstlevende ægtefælles skattepligtige indkomst i dødsåret og de efterfølgende indkomstår kan ikke fradrages i bobeskatningsindkomsten eller i afdødes skattepligtige indkomst for mellemperioden.

•••
profile photo
Profilside