14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Dødsboskatteloven § 42

Lov om beskatning ved dødsfald paragraf 42

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af dødsboskatteloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 426 af 28. March 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§42 I dødsåret og de efterfølgende år gælder for en længstlevende ægtefælle skattelovgivningens almindelige regler for personer med de ændringer, der følger af stk. 2 og §§ 43-49. For en længstlevende samlever, jf. § 96, stk. 5, gælder skattelovgivningens almindelige regler for personer med de ændringer, der følger af § 43, stk. 1, 2 og 4.

•••

Stk. 2 Den længstlevende ægtefælle beskattes ikke af gevinst og tab ved udlodning af den længstlevende ægtefælles formue til andre arvinger eller legatarer efter afdøde. Indtil udlodningstidspunktet anses indtægter og udgifter vedrørende det udloddede som den længstlevende ægtefælles indkomst.

•••
profile photo
Profilside