Disciplinærstrafbekendtgørelsen § 3

Denne konsoliderede version af disciplinærstrafbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om udståelse af strafcelle, anvendelse af forhørscelle og behandlingen af disciplinærsager (disciplinærstrafbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse nr. 1129 af 17. august 2023

§ 3

Afgørelse om anbringelse i forhørscelle træffes af kriminalforsorgsområdet.

Stk. 2 Den indsatte skal så hurtigt som muligt orienteres om begrundelsen for anbringelsen i forhørscelle og have lejlighed til at udtale sig i sagen.

Stk. 3 Der skal gøres notat om den orientering, der er givet til den indsatte efter stk. 2, og om den indsattes eventuelle bemærkninger.