14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

DIS-loven § 12

Lov om Dansk Internationalt Skibsregister paragraf 12

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af dis-loven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 390 af 01. April 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§12 Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om:

  • 1) i hvilket omfang bestemmelserne i søloven om skibsregistrering og bestemmelser fastsat i medfør heraf skal finde anvendelse på skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister,

  • 2) registrets indretning og førelse,

  • 3) udfærdigelse af nationalitetsbeviser,

  • 4) mærkning af skibe,

  • 5) krav til den danske kapitalandel eller indflydelse i øvrigt i det udenlandske selskab, jf. § 1, stk. 2, nr 1, som har et skib registreret i Dansk Internationalt Skibsregister,

  • 6) at skibsregistrators afgørelser efter loven ikke skal kunne indbringes for højere administrativ myndighed, og

  • 7) at ejeren skal betale et gebyr for optagelse og udslettelse af registret.

•••
profile photo
Profilside