14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

DIS-loven § 11d

Lov om Dansk Internationalt Skibsregister paragraf 11d

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af dis-loven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 390 af 01. April 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11d Når befragtningsaftalen, jf. § 11 c, ophører, bortfalder retten til at føre et andet nationalitetsflag. Ejeren skal inden 30 dage efter befragtningsaftalens ophør anmelde dette til Skibsregistret.

•••

Stk. 2 Endvidere har ejeren af et dansk skib, der midlertidigt har fået ret til at føre et andet nationalitetsflag, jf. § 11 c, pligt til inden 7 dage skriftligt at anmelde til Skibsregistret, såfremt den pågældende indgår en tidsbefragtningsaftale, hvorefter ejeren på ny disponerer over skibet i en periode.

•••

Stk. 3 Skibsregistret kan med henblik på at undgå misbrug kræve dokumentation for, at tidsbefragtningsaftalen har været nødvendig af kommercielle grunde. Såfremt Skibsregistret ikke anser dokumentationen for fyldestgørende, kan Skibsregistret nægte skibet adgang til forsat at føre et andet nationalitetsflag end det danske.

•••
profile photo
Profilside