14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

DIS-loven § 10

Lov om Dansk Internationalt Skibsregister paragraf 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af dis-loven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 390 af 01. April 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Kollektive overenskomster om løn- og arbejdsforhold for ansatte på skibe i dette register skal udtrykkelig angive, at de kun gælder for sådan beskæftigelse.

•••

Stk. 2 Kollektive overenskomster som nævnt i stk. 1, der er indgået af en dansk faglig organisation, kan kun omfatte personer, som har bopæl i Danmark, eller som i medfør af EU-retten eller andre indgåede internationale forpligtelser skal sidestilles med personer, der anses for at have bopæl i Danmark.

•••

Stk. 3 Kollektive overenskomster som nævnt i stk. 1, der er indgået af en udenlandsk faglig organisation, kan kun omfatte personer, der er medlemmer af den pågældende organisation, eller personer, der er statsborgere i det land, hvori den faglige organisation er hjemmehørende, for så vidt de ikke er medlemmer af en anden organisation, med hvilken der er indgået overenskomst som nævnt i stk. 1.

•••

Stk. 4 Lov om arbejdsretten finder tillige anvendelse i sager, hvor en udenlandsk faglig organisation er part.

•••
profile photo
Profilside