14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Digitalpostloven § 6

Lov om Digital Post fra offentlige afsendere paragraf 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af digitalpostloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 801 af 13. June 2016. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Læseadgang til tredjemand m.v.
Fysiske personer og juridiske enheder, der er tilsluttet Digital Post, kan tillade, at andre kan læse meddelelser, der er sendt til eller fra vedkommende i postløsningen, medmindre dette er udelukket efter anden lovgivning. Tilladelse gives ved i postløsningen at angive, hvem der skal have læseadgang.

•••

Stk. 2 Finansministeren kan fastsætte regler om, at fysiske personer kan give læseadgang på anden måde end anført i stk. 1. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om, at personer, der har erhvervsaktiviteter, og juridiske enheder kan give læseadgang på anden måde end anført i stk. 1. Bekendtgørelse om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v.

•••
profile photo
Profilside