14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Digitalpostloven § 4

Lov om Digital Post fra offentlige afsendere paragraf 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af digitalpostloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 801 af 13. June 2016. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Frivillig tilslutning
Fysiske personer og juridiske enheder, der er fritaget for obligatorisk tilslutning til den digitale postløsning, jf. § 5, kan frivilligt tilslutte sig postløsningen med de retsvirkninger, der følger af § 10, hvis de er i besiddelse af en digital signatur, der giver adgang til postløsningen. En fysisk person eller en juridisk enhed, som frivilligt har tilsluttet sig postløsningen, er bundet af tilslutningen, medmindre den pågældende fysiske person eller juridiske enhed fritages for tilslutningen. § 5 og regler udstedt i medfør heraf finder tilsvarende anvendelse ved vurderingen af, om den pågældende kan fritages for tilslutningen.

•••

Stk. 2 Fysiske personer, der er 15 år eller derover, og som ikke har bopæl eller fast ophold i Danmark, kan frivilligt tilslutte sig postløsningen med de retsvirkninger, der følger af § 10, hvis de er tildelt personnummer og er i besiddelse af en digital signatur, der giver adgang til postløsningen. Indtil § 3, stk. 1, træder i kraft, kan den pågældende vælge at tilbagekalde sin tilslutning til postløsningen. Tilslutningen er bindende, medmindre den pågældende fritages herfor.

•••
profile photo
Profilside