14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Digitalpostloven § 3

Lov om Digital Post fra offentlige afsendere paragraf 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af digitalpostloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 801 af 13. June 2016. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Obligatorisk tilslutning
Fysiske personer, der er 15 år eller derover, og som har bopæl eller fast ophold i Danmark, skal tilsluttes Digital Post, medmindre personen fritages for obligatorisk tilslutning, jf. § 5, stk. 1 og 3.

•••

Stk. 2 Juridiske enheder med cvr-nummer, jf. lov om Det Centrale Virksomhedsregister, skal tilsluttes Digital Post, medmindre den juridiske enhed fritages for obligatorisk tilslutning, jf. § 5, stk. 4.

•••

Stk. 3 Finansministeren kan fastsætte regler om, at andre former for registrering end de i stk. 1 og 2 nævnte indebærer obligatorisk tilslutning, medmindre personen eller den juridiske enhed fritages for obligatorisk tilslutning, jf. § 5, stk. 1, 3 eller 4.

•••

Stk. 4 Hvis en fysisk person, der er tilsluttet efter stk. 1, ikke længere har bopæl eller fast ophold i Danmark, fortsætter tilslutningen efter stk. 1 uændret, medmindre den pågældende anmoder om fritagelse. Anmodning om fritagelse skal ske i henhold til regler, der fastsættes i medfør af § 5, stk. 1.

•••
profile photo
Profilside